Fysiske noter

Noter for blandet kor, damekor, mannskor og like stemmer selges som notesett med minimum 15 eksemplarer. Prissettingen i nettbutikken reflekterer også dette, der totalsummen for 15 eksemplarer vises under hver publikasjon. Forlaget selger ikke enkeltnoter, men slike kan fås for gjennomsyn og vurdering. Ta kontakt og be om vurderingseksemplar. Vurderingseksemplarer kan ikke kopieres og formidles videre, og er kun for gjennomsyn. Husk konsertrapport til TONO etter offentlig fremføring av verk. 

Digitale noter

Alle publikasjonene i nettbutikken kan ved forespørsel tilbys som digitale noter. Publikasjoner sendes direkte til kjøpers e-post som PDF-fil etter innregistrert betaling. Ta kontakt via e-post og beskriv hvilke publikasjoner som ønskes kjøpt digital.

Det er andre kjøpsbetingelser ved kjøp av digitale noter som PDF, og angrerett gjelder ikke for disse. Digitale noter som sendes til kjøper er en lisens kun for utskrift og bruk til én forening, kor, korps, orkester eller liknende. Videresending, kopiering, formidling og bruk ut over denne lisensen er et brudd på åndsverkloven. Husk: Utøvende ensemble skal også alltid sende inn konsertrapport til TONO etter hver fremføring av all musikk.